Bakgrund

MORE design & concept AB är ett koncept- och arkitektföretag för offentlig miljö -hotell, restaurang, konferens, mötes- och kunskapsmiljöer. Vi är dessutom unika på utveckling och förändring av kontorsmiljöer. 


Vi består av erfarna medarbetare och partners som arbetar efter behov i tre olika team; projekt-, design- och concept team. MORE design & concept AB ägs och drivs av Alexandra Moore.

Om Alexandra Moore

Alexandra är inredningsarkitekt (arkitekt SIR/MSA) med bakgrund även som civilekonom. Hon har över 25 års erfarenhet av lokalplanering för olika innemiljöer - hotell, konferens, restaurang, seniorboenden, kontor m fl främst i Göteborg och Stockholm.

Under åren 2003-2010 har Alexandra Moore även specialiserat sig på kontorsutveckling utifrån människors behov och förutsättningar, detta genom forskning inom arbetsvetenskap på KTH och LTU (Luleå Tekniska Universitet). För att skapa motiverande miljöer är kunskap om hur design och arkitektur påverkar psykosociala faktorer central och grunden för kund- och affärsnytta.

Alexandra arbetar som en länk mellan företagsledning och designprocess för att se till att organisationers mål och kärnvärden omsätts till effektiva och motiverande miljöer. Hon handleder ofta företag i förändring så att både den mentala och fysiska flytten går så smidigt som möjligt och samtidigt lyfter varumärket.

Alexandra är förutom med sin egen forskning om "Designfaktorer för välbefinnande och kreativitet i arbetsmiljön" certifierad i följande verktyg;

  • Förändringens Fyra Rum®  där vi gör en organisationsdiagnos  i samband med utveckling och förändring av kontor. Denna forskningsbaserade teori ger insikt i hur människor reagerar vid förändring, hur organisationen mår och konkreta verktyg för att nå målet. 

Energi, engagemang och effektivitet - det är så vi formar arbetsmiljöer. När mjuka och hårda värden får vara med från början i designprocessen. Då kommer också resultaten.

Alexandra Moore

FAKTA

Designfaktorer - så påverkas vi av dem

utdrag ur tidningen "Place" utgiven av Tema 2010

Färg: Påverkar produktionen av en substans, alfarytm, i autonoma nervsystemet i hjärnan, som antingen dämpar ellelr aktiverar oss. Förenklat så handlar det om att ju kortare tid man vistas i ett rum, ju starkare färger kan man ha utan risk för att hjärnan överaktiveras och att uppmärksamheten dras från arbetsuppgifterna. Rummets ändamål bör styra färgvalet. 

Ljus: Ljus påverkar vårt immunförsvar och ju äldre vi blir desto mer ökar behovet av ljus för själva seendet. Olika aktiviteter stimuleras av olika ljus och på en arbetsplats bör man tänka efter vilka arbetsuppgifter som kräver mest ljus. Färg och ljus förstärker varandra när de samspelar i ett rum. Forskning visar att samma kulörer upplevs olika beroende på i vilket väderstreck rummet ligger; Blått upplevs till exempel mer intensivt i ett rum som vetter mot norr än om det vetter mot söder. Färg och ljus fångar vår uppmärksamhet och får oss att "titta till".

Luft: Luftens kvalitet ör viktig för vår hälsa, vår prestation och vårt allmänna välbefinnande. Ett bra inomhusklimat ger den nödvändiga syretillförseln till vår hjärna. En god ventilationsanläggning är A och O.

Ljud: Överhörning, eller "pratbuller", och negativa ljud av till exempel en ventilationsanläggning försämrar vår förmåga att uppfatta, analysera och hantera information. Tänk efter, var i lokalen kan det vara lite bullrigt och var måst det vara tyst? Ett öppet fönster släpper in ljud och intryck som inspirerar. Svaga vindar, fågelsång och avlägset trafikbrus är en lyckad kombination för många. Att lyssna på musik som man tycker om är inspirerande - men använd hörlurar. Man blir också kreativ att höra människor arbeta runt omkring sig. Röstsorl, tangentbordsknatter, bläddrande i böcker är ljud som tyder på koncentration, men inte tar över.

Form: Stimulerar fantasi och humor. Bygg in överraskningar i miljön, så stimuleras fantasin. Det kan vara så enkla detaljer som en annorlunda form på mattan. Oregelbundna former stimulerar mer än rätlinjiga. olika typer av belysning som skapar skuggor och kontraster är också bra för kreativiteten.

Vatten: Stimulerar kreativitet och kommunikationsförmåga. Att se och höra vatten ger oss energi. Men det behöver inte vara porlande eller på riktigt. Det kan räcka med associationer till vatten, till exempel material som blänker eller ät transparenta.

Växter:  Bildar naturliga avgränsningar och påverkar trivseln. Man blir mer kreativ i ett kontorslandskap om man markerar sitt eget revir, exempelvis med växter. De kan också fungera som blickfång vid väntetider. Växter renar också luften. Allt som minner om naturen får oss att må bra.