Kunder berättar

Johan Karlsson

CEO, Slättö Förvaltning AB

"När det var dags att byta kontorslokal var Alexandra det självklara valet. Hon kom in redan när kontoret byggdes om för att få till de mest optimala lösningarna.

Alexandra var lätt att jobba med och tog alltid till sig våra idéer vilket uppskattades. Våra nya kontorslokaler står nu mera klara med en modern och lekfull känsla och vi kunde inte vara nöjdare!"

Thomas Lundin

Driftchef, Sophiahemmet Högskola

"Genom Alexandras hjälp har vi fått en spännande och anpassad lärandemiljö i våra nya lokaler. Professionell hjälp med lokalutformning, färgsättning, möbelförslag, teknik och lärandemiljö har samordnats på ett bra sätt. Hänsyn har tagits till byggnadshistorik och varumärkespolicy som har integrerats i ombyggnationen."

Peter Wågström 

CEO, NCC AB

"NCC har länge arbetat med utveckling och utformning av framtidens kontor, där både lokalen och själva fastigheten är viktiga delar i byggandet av en stark och skapande företagskultur. 

Tillsammans med Alexandra har vi arbetat med en förändring av vårt eget huvudkontor och successivt visualiserat utifrån devisen Ett NCC!"

John Thorsson

Partnering Manager, NCC Construction Sweden AB

"Alexandra lyckades ge liv åt vår traditionella stela kontorsstruktur och skapa en levande arbetsplats med kreativa miljöer där människor på ett naturligt sätt umgås, möts och skapar tillsammans. Hon har en mycket utvecklad förmåga att ta in och omsätta medarbetarnas behov med både människans och företagets bästa i fokus."

Caroline Domeij

Chef Möten & Event, Västsvenska Handelskammaren

"I vårt arbete med att skapa ett aktivitetsbaserat kontor hade vi workshops tillsammans med Alexandra Moore som hjälpte oss "provbo" i våra nya lokaler.

Workshopen hjälpte oss att tillsammans skapa det kontor vi ville ha, med de funktioner som medarbetarna behöver."