Case; så har vi hjälpt våra kunder


        Vi visar nedan ett urval av våra kunder inom kontor, konferens, mötes- och kunskaps-/utbildningsmiljöer och restauranger.         

Glamox Showroom, Stockholm

Uppdraget: Inredningskoncept till ett modernt och flexibelt showroom som exponerar belysningsprodukter tydligt för varje marknadssegment och som enkelt kan bytas ut med nyheter.

Utmaningen: Skapa naturlig övergång mellan produktsegmenten  parallellt med stor flexibilitet för event samt för produktvisningar. Utmaning med trång yta och stort produktsortiment.

Lösningen: Design med flera funktioner som "rum-i-rummet" , special- ritade möbler med delvis dold förvaring, sociala och individuella ytor, bild, färg och material för att tydliggöra varumärket och segmenten.  Klart under 2018.

BRG, Business Region Göteborg

Uppdraget: Förstudie med nuläges-, behovsanalys och arbetsplatsstrategi med lokalanpassning inför flytt till nya lokaler.  Underkonsult till EFG Göteborg.

Utmaningen: Hitta och forma en verksamhetsanpassad lokal utifrån flera olika specifika behov samt vara välkomnande för externa besökare. 

Lösningen: Analysarbete med bl a organisationsbarometer med hela ledningsgruppen. Resultatet omsattes i konkret kravlista och masterplan för lokalbehov. Designar en smart interaktion och kommunikation i lokalen och lyfter fram varumärket i design och inredning som tydligt speglar BRGs kärnvärden. Inflytt 2018/2019.

Slättö Förvaltning AB, Stockholm

Uppdraget: Att tydligt profilera ett starkt växande fastighetsbolag med inspirerande lokaler genom behovsanalys och ett nytt modernt kontorskoncept och högteknologisk inredning.

Utmaningen: Tydliggöra den egna identiteten i varumärket och projektera för mycket hög flexibilitet där hög integritet respektive dynamiskt samarbete skulle fungera parallellt. Målet var att lyfta fram personlighet, nytänkande och professionalism.

Lösningen:  En transparent och inbjudandande miljö med hög funktionalitet och varierade grupperingar med plats för både febril aktivitet, samlingsyta för socialt umgänge och för reflektion. Specialdesignade folieringar på glaspartier i form av "bikupor" som symboliserar ivrig aktivitet och kreativitet. Väl genomtänkta designfaktorer som färg, ljus samt material för olika aktiviteter och en stor mossvägg i entrén med interaktiva info-skärmar. Stor satsning även på bildkonst och utsmyckning för att spegla företagets personlighet och kärnvärden. 

Military Work, Stockholm

Uppdraget: Ta fram ett nytt funktionellt och modernt kontorskoncept för det militära bemannings- och rekryteringsföretaget i syfte att skapa trygghet, förtroende och inspiration i ett kontor som går att växa i.

Utmaningen: Att hitta balansen mellan trygghet och modernitet. 

Lösningen: Fokus på varm färgsättning med belysning som förstärker en ombonad atmosfär kombinerat med varma material och funktionell inredning. Central plats för företagets "stolthet" i form av en lång porträttvägg för sina konsulter. Kontoret har också getts utrymme för individuell lekfullhet.

Trapphus från Hus D
Trapphus från Hus D
Lill-Jans Huset
Lill-Jans Huset

Sophiahemmet Högskola, Stockholm

Uppdraget: Ta fram idé- och inredningsförslag och rumsbeskrivning för en modern och högteknoilogisk utbildningsmiljö för blivande Sophiasystrar i Sophiahemmets Högskola.

Utmaningen: Högskolan skall inrymmas i Lill-Janshuset, tidigare BB-hemmet på Sophiahemmet som dels är K-märkt och dels ej utrustat för moderna utbildningslokaler t ex betr ventilation. Däremot en fantastisk miljö att bygga vidare på och vårda.

Lösningen: Rumsanpassningar för interaktivt lärande anpassat för både lärares moderna pedagogik, studenternas rörliga arbetssätt kombinerat med högteknologisk inredning. Maximalt utnyttjande av samtliga ytor genom inredning och teknik. Noggrant val av material, färger och belysning för att hålla ihop Sophiahemmets profil. Inredningen är innovativ, flexibel och med delvis skräddarsydda lösningar. Projektgruppens nära samarbete möjliggjorde optimalt tillvaratagande av den "gamla" fina  känslan i lokalerna för att ge studenterna känslan av fin tradition och stolthet.                       Kursstart hösten 2017.


NCC AB, Huvudkontor, Solna

Uppdraget: Att utveckla och visualisera ett enhetligt kontorskoncept utifrån ledningens devis "Ett NCC".

Utmaningen: Att lyfta en traditionell kontorsfastighet med föråldrad inredning och teknik till en enhetlig stil som både skulle inspirera och leva sin visuella identitet.

Lösningen: Tillsammans med ledning och projektgrupper gick vi igenom en process som resulterade i nya inspirerande miljöer. Dessa stödjer moderniserat arbetssätt och utveckling av företagskulturen. Höga miljökrav med effektiv driftekonomi och anpassade designfaktorer styrde valet av inredningen utan att ge avkall på vare sig funktion eller estetik.

 Nya Lobbybaren i Sandviken Folkets Hus, Foto Stefan Hedin
Nya Lobbybaren i Sandviken Folkets Hus, Foto Stefan Hedin
Projekt-teamet
Projekt-teamet
Mötes- & musikrum, Folkets Hus, Stockholm
Mötes- & musikrum, Folkets Hus, Stockholm

Sandviken Folkets Hus

Uppdraget: Idé -och inredningsförslag inkl projektering för helt nytt restaurangkoncept för såväl lunch och konferensgäster som gäster till event på kvällar och helger.

Utmaningen: Att ta fram ett attraktivt förslag som också håller för hög beläggning dygnet runt.

Lösningen: Att tillsammans med arkitektkollegorna Annika Thelaus och Peter Wallin skapa flera "rum-i-rummet" så att lokalen naturligt kan avgränsas alla tider på dygnet och därmed bli mer användbar. Bygger nya effektivare flöden för både gäster och personal och rustar upp samtliga delar med nya hållbara material, färger och belysning. Allt med hänsyn till fastighetens historia och kulturvärde. Indelning i olika zoner syftar till att lokalen ska kännas tillgänglig och attraktiv för alla gäster och besökare. Ombyggnad planeras ske etappvis under 2016.


Folkets Hus och Parker

Uppdraget: Att utveckla ett attraktivt och flexibelt Mötesrumskoncept för medlemmarna i Sverige oavsett antal mötesdeltagare.

Utmaningen: Att utforma ett flexibelt grundkoncept med modern inredning som fungerar i både ny och ombyggd miljö samt att kunna sätta en lokal prägel på varje anläggning.

Lösningen: I samarbete med ledningsgruppen arbetade vi fram rätt och flexibla parametrar för att nå fler målgrupper samtidigt som det är personalvänligt. Konceptförslaget sjösattes i november 2015 och kommer att utvecklas vidare i praktisk form 2016 ff. 

Västsvenska Handelskammaren, Göteborg

Uppdraget: Att genomföra workshop för medarbetare inför flytt till aktivitetsbaserade kontorslokaler i Göteborg. Vidareutveckling av NIRAS aktivitetsanalys med fokus på holistiskt synsätt. Medarbetarnas behov, utveckling av företagskultur och arbetssätt samt hur man förbereder sig mentalt inför flytten från ett traditionellt kontor var huvudfrågorna.

Utmaningen: Att samverka med inredningshus och lokala arkitekter så att resultaten från workshopen verkligen omsätts i verkligheten.

Lösningen: Workshop genomfördes för ca 60 personer i EFGs lokaler i Mölndal i samverkan med EFG. Resulterade i en masterplan och handlingsplan som kommunicerades med kund och arkitekt. Därefter togs det kompletta inredningsförslaget fram.

Carlsberg Gastropub på Arlanda

Uppdraget: Att skapa ett helt nytt pub-koncept för öl, en Gastro Pub! Konceptet handlar om att ölet ska fram i finrummet, så på menyn väljer man först en av Carlsbergs många ölsorter, därefter matchar man mat som passar ihop med ölet. Uppdraget är ett samprojekt med arkitekterna Annika Thelaus och Margreth Dahlqvist på Tillsammans Arkitekter AB.

Utmaningen: Viktigt att öppna upp mot fönstren i terminalen för att locka in gäster och visa gemytlig barkänsla samt göra en attraktiv angöring i utrikesdelen. Lokalen svår att optimera ytor för större kylar och öka antalet platser. Viktigt dimensionera inredningen så att den också klarar flöden med väskor.

Lösningen: Lyfte med ljus, färg, form och material fram känslan för konceptide'n och spelade på bryggerikänslan med att bl a visa ölkaggarna i bardisken. Utnyttjade trånga passager och skapade olika nivåer och sittningar som markerats med olika inredning. Koppar är t ex ett genomgående material vi använt. Har även arbetat med att lyfta fram varumärket i skyltning och inredning.

Vi har också arbetat med

Ambea AB, Arbetsmiljöverket, Atlas Copco, Alfa Laval, CityCon, AMF, Skanska, Atrium-LjungbergGruppen, Rodamco, Pensionsmyndigheten, Tullverket, DHL, Finansinspektionen, Alcro-Beckers, Skuru Skola i Nacka, Kursgårdar och seniorboende hos Fazer/Amica, Familjebostäder, Sodexo Konferens, IFL Kämpasten i Sigtuna, Linköping Konsert & Kongress, Sabis Restauranger, Best Western Hotels, Sweden Hotels, Locum, Astra-Zeneca m fl.