Kraften i välbefinnande

06.04.2016

Vad är det med känslan att trivas på en plats?
Platser som får människor att öppna sig, engagera sig och helt enkelt trivas. Jag vill tro att det handlar om hur företags-kultur och arkitektur samspelar. Dagens hjärnforskning finner varje dag nya svar om hur vår hur fantastiska hjärna samspelar med omgivningen. Om hur sinnesintryck vandrar in i hjärnans labyrinter och får oss att agera och navigera rätt - men bara OM vi inte stressar.

Modern psykologi kopplar också vårt naturliga beteende och attityder till känslan av välbefinnande. En intressant beteendejämförelse gör forskaren Judith Herwagen med djurparker, där man idag designar parkerna i enlighet med arternas ursprungsmiljö. Man vill dels minska djurens stress av att vara inhägnade och dels stimulera till så naturligt beteende som möjligt. Det får till följd att de till och med kan få ungar om de trivs.

Om vi drar paralleller till hur vi utformar platser och miljöer för människor, är det egentligen inte konstigare än så. Vi är också en "art" som behöver naturliga associationer i vår byggda miljö för att trivas och agera naturligt.

Vi behöver anpassa inredningen till verksamheten och vårt sätt att bete oss i de allt oftare öppna miljöerna. Vi måste balansera ytorna med plats för hur vi möts och samarbetar, för reflektion och för olika sätt att kommunicera.

Om man gör det rätt ser man det direkt på hur människor agerar och rör sig i sin miljö. Vi har specialiserat oss på att designa för välbefinnande, för vi vet att det är där som kreativiteten föds. Och med kreativitet följer engagemang - hårdvalutan för alla företag.