Användarkonferens för certifierade

11.09.2017

Spännande konferens 31/8 med @Fyrarummaren för att utveckla människor och organisationer i en allt mer föränderlig värld! I min station utbytte vi erfarenheter i hur man utformar smarta, motiverande offentliga miljöer-dvs samspelet människor, teknik, organisation. Inspirerande m h t att i min grupp kom deltagare från även Italien, USA, Australien!