Motivation som drivkraft

20.01.2016

Nytt år och nya förväntningar. Nu finns chansen att ta vara på den energi som julens ledighet fört med sig.

Vi vet att engagemang är motorn för tillväxt och utveckling. Men enligt en Gallup-undersökning så känner två tredjedelar av svenskarna inget engagemang på jobbet. Det kan bli en stor kostnad som inte får ignoreras. Vad beror då detta på?

Min erfarenhet säger att svenskar är förändringströtta - oftast för att man dels inte förstår varför man ska organisera om och ändra i kontorsmiljön och dels för att det sker för ofta.

Två avgörande faktorer kan ändra på detta;

  • dels att platsen för arbete kan utformas smartare utifrån både organisationens och medarbetarnas behov
  • och dels att ledarskapet kan stimulera delaktighet och egen kontroll

Det innebär större ansvar för varje medarbetare men brukar leda till större initiativförmåga - och därmed ökat engagemang. Som gärna smittar av sig, inte bara till kollegorna utan även på resultatet.

De största bovarna i miljön som motverkar trivsel och motivation brukar vara ogenomtänkta flöden, dålig akustik, otillräcklig belysning, neutrala intetsägande färgskalor på väggar, material och möbler. Jag skulle kunna fortsätta. Då räcker det inte långt med enbart bra ledarskap. Båda delarna hänger ju ihop och om ledningen är lyhörd för helheten finns så finns lösningar att erbjuda.

Större ansvar och engagemang behöver plats för att gro i en välskött trädgård, så det lönar sig att ge arbetsmiljön rätt näring. Då blommar både medarbetarna och företaget.

Mitt engagemang i ämnet är mitt motto "Välbefinnande är en framgångsfaktor". Som jag jobbar för varje dag!