Metod

Vi designar för välbefinnande - en framgångsfaktor

  • Med dagens informationsöverflöd krävs det djupa kunskaper i hur man kombinerar designfaktorer som ljus, färg, akustik, luft etc för att få bästa balans och effekt. Det är själva grunden för en lyckad inredning. 
  • Vi tar först reda på vad ni vill uppnå. Ibland finns redan ett färdigt designkoncept som ska appliceras på en viss lokal. Ibland handlar det om konceptutveckling från första början.

Vår generella metod - oavsett lokaltyp

  • Vi börjar där ni står idag och leder er sedan vidare igenom de steg som krävs och skräddarsyr en behovsanpassad lösning. Nyckelorden är delaktighet, förankring och engagemang.
  • Vi matchar både mjuka och hårda värden och leder er till det speciella samspel som krävs för en effektiv och motiverande miljö. 
  • Vi låter lokalerna spegla era mål och affärsmål.
  • Vi formar miljöer som passar människor och just er verksamhet som samtidigt håller för omvärldens föränderlighet.

Vår unika metod för Kontor

  • Vi har utvecklat en unik metod för kontorsmiljöer genom egen forskning. Vi utgår från människors behov och förutsättningar och knyter sedan ihop det med organisationens mål som sedan utvecklas till verksamhetsanpassade kontor. 
  • Vi skapar balans med hjälp av designfaktorer, så att vi klarar dagens öppna lokal lösningar.
  • Vi styrs inte av trender utan designar lokaler som passar er!
  • Unikt för respektive organisation. Unikt för att människor trivs. Unikt för att resultaten inte låter vänta på sig.

ANALYS & STRATEGI

Vi gör en förstudie med analys som involverar hela organisationen. Vi kartlägger resurseffektivt nuläge, mål och behov, både vad gäller människor, organisation och teknik. Då ser vi vilka insatser som krävs för att nå dels en effektiv arbetsplatsstrategi och dels själva affärsmålet. 

IDÉER & FÖRANKRING

Det blir dags att bolla idéer samt att förankra en verksamhetsanpassad lösning som tar hänsyn till behov och ekonomi. Både arbetssätt, teknik och smarta flöden ska vävas ihop så att de passar just er. Vi bygger in förändring naturligt i lokalerna.

Planering, idéskisser, designkoncept och workshops med delaktighet och påverkan från var och en är viktiga moment för slutresultatet. Vi stärker ert varumärke och synliggör den visuella identiteten genom lokalerna.

SJÖSÄTTNING & UPPFÖLJNING

Ni flyttar in i en effektivare och roligare arbetsmiljö. Vi är nöjda först när ni hittat balansen mellan effektiv organisation och motiverade medarbetare - då vet vi att vi gjort rätt!

Det blir också lättare att uppfylla lagkraven (AFS) på social och organisatorisk arbetsmiljö.

Vi följer också upp efter en tid när "nyhetens behag" har lagt sig, så att ni kan fortsätta verka i den fina anda ni själva medverkat till i designprocessen.